Skoleudviklingssamtale

Hvert år vil forvaltning og skolens ledelse holde skoleudviklingssamtaler. Samtalerne kan findes herunder.

En skoleudviklingssamtale skal indgå som et element i et samarbejde og den lokale dialog mellem skolen og forvaltningen. Det er en dialog om skolens udvikling, så eleverne får de bedst mulige rammer for læring, trivsel og dannelse. I forlængelse af skoleudviklingssamtalen udarbejdes et notat med gengivelse af samtalens resultater. Herunder kan du finde de enkelte samtaler.

Skoleudviklingssamtaler

 • Skoleudviklingssamtale 2022-2023 – Notat

  Formål med samtalen

  Den 3. februar 2023 gennemførtes den årlige skoleudviklingssamtale om skolens kvalitetsdata og opfølgning på Skolens handleplan for kvalitet.

  Den fælles ramme for samtalen er Vejle Kommunes vision, Børne Ungepolitikken og den årlige kommuneredegørelse.

  Handleplan for kvalitet, og den årligt udarbejdede skoleplan, er skolens strategiske værktøjer der tilsammen peger retning, formulerer samarbejdsstrukturer og beskriver indsatser.


  Hvor finder vi vores data?

  • Data fra nationale test, nationale overgangstest, afgangskarakterer
  • Data fra trivselsmålinger for både elever og personale.
  • Data fra elev exit målinger
  • Data fra sygefraværsstatistik
  • Data fra opgaveoversigter
  • Data fra de økonomiske nøgletal
  • Observationer og samtaler
   Etc.


  Skolens resultater i dansk og matematik

  Skolen præsterer og løfter vores elever som forventet

  Fra skoleåret 2022/23 er de ”nationale test” ændret, så der i en overgangsperiode testes ved hjælp af de ”nationale overgangstest”. Disse tages i modsætning til tidligere først på skoleåret, dette sker for at få et samlet billede af, hvilke temaer der med fordel kan rettes særligt fokus mod resten af skoleåret.

  De nationale overgangstest er obligatoriske i dansk og matematik, dog ikke på alle klassetrin, og tester på 2 områder i dansk: læsning – afkodning og læsning – tekst- og sprogforståelse. I matematik testes inden for områderne Tal og algebra, måling, geometri, statistik og sandsynlighed.

  Generelt er tallene omkring skolen sådan, at tager vi de socioøkonomiske faktorer for skolen i betragtning, løftes eleverne som forventet.


  Målsætninger og prioriteringer i skoleåret 23/24

  • Fortsat implementering af den kommunale strategi: ”Strategi for udviklende fællesskaber”. Herunder et fokus på konsolidering af skolens pædagogiske grundlag.
  • ”Videre med professionelle læringsfælleskaber – styrket kvalitet i praksis”. Vi har fortsat fokus på didaktik
  • Fraværet og det heraf følgende vikarbehov. I forlængelse heraf hvordan vi håndterer vikarbehovet så det sker med mest muligt kvalitet i undervisningen.