Trafik

Regler for trafikken omkring Petersmindekolen specielt morgentrafikken.

Cykling, knallert mm.

De fleste elever kan og bør fragte sig selv til skole. Knallertkørsel til skolen tillades, såfremt eleven er 16 år og har erhvervet knallertkørekort. Brug af andre motoriserede køretøjer skal ske under gældende lovgivning. Cykler og knallerter anbringes på cykelparkeringerne ved skolens indgange. Der gøres opmærksom på, at skolen ikke kan drages til ansvar, dersom cykler, knallerter osv. beskadiges eller stjæles.

Ved ekskursioner, ture og øvrige aktiviteter i skoleregi, hvor eleverne cykler, benyttes cykelhjelm. Såfremt der deltager forældre, benytter disse også cykelhjelm.

Kørsel af børn til skole

Man kan aflevere børn ved den ensrettede Kiss and Ride aflevering ved Petersmindevej. Afleveringen skal foregå i sikkert, men hurtigt tempo, så man ikke forsinker trafikken for øvrige bilister om morgenen. På Gemmavej (vejen syd om skolen) er der på hverdage et indkørselsforbud mellem kl. 7.30-8.15.

Hvis man har ærinde på skolen udover aflevering, kan man benytte langtidsparkeringen ved skolens hovedindgang.​

 • Færdsel og parkering ved skolen

  De beskrevne regler er til for at sikre en sikker trafikafvikling for børn og voksne ved skolen.

  Elevaflevering ved skolen skal foregå ved “Kiss and Ride” området

  Hvis man har behov for at bruge lidt længere tid ved afleveringen, skal man benytte en af P-pladserne over for den stiplede linje, som markerer “Kiss and Ride” området.

  Husk at køre henover det asfalterede bump, inden du afleverer, og kør frem, så der er plads til bilisten bagved dig.


  Langtidsparkering ved skolen

  Almindelig parkering sker på den store p-plads i mellem hal og skole. Dette område er til personale og gæster, som er på skolen i længere tid.