Undervisningsmiljøvurdering, herunder trivselsmålingen.

Mindst hvert tredje år skal skolerne lave og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering (UMV), der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

På Petersmindeskolen har elevrådet og alle klasser været involveret i arbejdet med UMV

UMV består både elevtrivselsmålingen, som er den psykiske UMV, samt en vurdering af de fysiske og æstetiske rammer. Det er blevet arbejdet med det i alle klasse, hvorefter elevrådet har kigget på resultaterne og forelagt disse for ledelse og skolebestyrelsen.