Lokalelån til elevaktiviteter

Man kan låne Petersmindeskolens teatersal og køkkenet på H-fløjen til følgende arrangement typer:

Store årgangs- og forældreråds-arrangementer for eleverne (børnefødselsdage og voksenarrangementer, mm. kan der ikke lånes lokaler til)

Kontakt skolens kontor for at tjekke ledige tider mm.

 

Regler for lån af Petersmindeskolens teatersal og evt. andre lokaler

 • Nøgler, bestående af nøglebrik og Ruko nøgle, afhentes på kontoret.
 • Man får anvist en rengøringsvogn, som skal bruges, inden man forlader skolen efter udlånet.
 • Ved ankomst slås alarmen fra (den skal så kun lyse grønt) og der noteres på alarmtavlen, at I er på skolen, så evt. andre kan se, hvem der er på skolen.
 • Der er ikke mulighed for lån af service mv., så bestik og service skal medbringes.
 • Stole må ikke trækkes hen over gulvet – brug stolevognen.
 • Man skal sørge for at yderdøre er lukket, så uvedkommende ikke kan gå ind i bygningen. Der må ikke sættes noget i klemme i dørene.
 • Man må kun benytte de lokaler, man har ”lånt” (teatersal eller køkken i H-fløj). Øvrig færdsel på skolens område skal begrænses.
 • Der må ikke benyttes røgmaskiner, stjernekastere eller lign, som kan udløse brandalarmen.

 

Efter lån, skal du sørge for følgende:

 • Borde skal aftørres og stables på vognen. Stole skal stables med 10 i hver stak som ved modtagelse (teatersal).
 • Der må ikke efterlades affald på skolen eller i skolens container, så alt affald tages med retur.
 • Alle overflader rengøres (tørre af, feje og vaske). Skolen anviser ved lokalelån en rengøringsvogn, som skal benyttes.
 • Når skolen forlades, slettes beskeden på alarmtavlen og alarmen slås til – med mindre, der er andre på skolen (tjek alarmtavlen).
 • Nøgler skal afleveres på kontoret eller lægges i postkassen ved skolens hovedindgang sammen med drift journalen (drift journalen gælder kun ved overnatning)
 • Skolens tekniske team gennemgår skolen efter, der har været udlån. Deres skøn afgør, hvorvidt faciliteterne er efterladt tilfredsstillende.

 

VIGTIGT: Mellem kl. 22 og 22.15 skal det sikres, at alarmen stadig er slået fra

 

Beløb der opkræves ved evt. alarm eller mangelfuld aflevering af faciliteter:

 • Hvis alarmen lyder, og der kommer en vægter – kr. 460,-
 • Hvis der kræves ekstra rengøring i de lokaler, hvor der har været færdsel – kr.370,- pr. påbegyndt rengøringstime.
 • Hvis brandalarmen aktiveres. – ca. kr. 9.000, -